Wydawnictwo Astraia

Wiersze

25,00 

wydawnictwo: Astraia

autor: Wiesław Hudek

rok wydania: 2015
oprawa twarda
format: 165×235
ISBN: 978-83-60569-82-5

SKU: 055 Kategorie: , ,

Opis

Od autora:
Książkę „Wiersze” w sześciu odsłonach językowych dedykuję moim Rodzicom: Felicji (1937–2003) i Edwardowi (1932–2008) wspominając ich sakramentalne TAK wypowiedziane sześćdziesiąt lat temu (26 października 1955 roku). Bez nich, bez ich miłości nie byłoby mnie, ani mojej poezji. Mamo, Tato, niech ta książka będzie moim małym diamentem dla Was, po drugiej stronie życia…
Dziękuję tłumaczom moich wierszy za bezinteresowność, poświęcony czas i piękny kształt ich pracy. Są to: Elżbieta Jendryczko (język włoski), Teresa Materla (język niemiecki), Filip Baranowski (język angielski), Jakub Janarek
(język hiszpański). Dziękuję również wszystkim osobom, które konsultowały te tłumaczenia i pomagały w żmudnym procesie korekty (Jean-Philippe Bigot, Odile Hivart, Joanna Maria Limanowska, ks. Janusz Mocarski, Steve i Gabriela Sitter, Eugenia Sojka, Rainer Lausmann, ks. Arkadiusz Nocoń, Isidro Candela Quiñonero, Grzegorz Janarek, dr.ssa Marcella Pecora, Raquel Cabezas). Dziękuję ks. prof. Jerzemu Szymikowi za napisanie wstępu do tej książki, wspólną pasję w poszukiwaniu piękna w poezji i teologii, a także za miłość do Śląska i fascynację myślą Benedykta XVI.
Dziękuję dr Marii Kopsztejn za dokonanie wyboru wierszy oraz za bezcenny dar przyjaźni. Dziękuję patronom honorowym i medialnym za wsparcie „Wierszy” swoim autorytetem. Dziękuję Wydawnictwu Astraia z Krakowa (Rafałowi Monicie) oraz Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (Andrzejowi Kałuzińskiemu) za chęć wydania moich utworów.
Dziękuję Krzysztofowi Czeglikowi i ks. Mirosławowi za graficzną stronę niniejszego wydawnictwa. Dziękuję również wszystkim znanym (Marii i Tadeuszowi Jedynakom, Małgorzacie i Witoldowi Grabińskim, Danucie i Tadeuszowi Zagrodnikom, Zbigniewowi Śliwińskiemu, Janinie Grabiec – ECCE HOMO, Stefanii, Janowi i Mateuszowi Piątkom, Elżbiecie i Bolesławowi Korbelom, Iwonie i Aleksandrowi Bienkom, Elżbiecie i Wacławowi Malcom, Janowi i Hannie Woźniakom) i nieznanym dobrodziejom, moim Przyjaciołom, którzy duchowo i materialnie wsparli wydanie tej książki… Bóg zapłać, pamiętam o Was w modlitwie!

Ks. Wiesław Hudek, pochodzi z Krostoszowic k. Wodzisławia Śląskiego (na Górnym Śląsku). Urodził się w roku
1969, święcenia przyjął w Katowicach w 1994 r. Jest muzykiem, doktorem teologii, poetą, liturgistą, duszpasterzem,
nauczycielem akademickim, a także animatorem kultury muzycznej. Posługuje w Polskiej Federacji Pueri Cantores, Ruchu Equipes Notre Dame, Apostolstwie Zdrowia i w wielu innych. Jest autorem autorem kilkunastu książek (m.in. Uczę się życiem dziękować, Lublin 2014 r., z którego zaczerpnięto wiersze do niniejszego zbioru), artykułów naukowych, tekstów popularnych, felietonów radiowych, pieśni i oratoriów.

WIERSZE
I. dotykać siebie
II. w gorączce…
III. Miłość jest cierpliwa
IV. Teresie za miłość do słowa…
V. Po pogrzebie Przyjaciela…
VI. Panna nad pannami
VII. Matka nienaruszona
VIII. Matka pięknej miłości
IX. Panna wierna
X. Żorskie krzyżowanie
XI. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich
XII. Będę opowiadał o potędze Twoich dzieł zdumiewających…
XIII. 20 wersów dla Mamy
XIV. fortepian Ratzingera
XV. lament pielgrzyma

POEMS
I. to reach yourself
II. …in a Frenzy
III. Love is Patient
IV. To Teresa – For Her Love of the Word…
V. After a Friend’s Funeral
VI. Our Lady- the Most Blessed Amongst Women
VII. The Virgin Mother
VIII. The Mother of a Beautiful Love
IX. The Lady Faithful
X. The Crucifixion in Żory
XI. You are the most beautiful of all sons of mankind
XII. I will spread the word about Your magnificent works…
XIII. Twenty verses for my Mother
XIV. Ratzinger’s Grand piano
XV. The Wailing of the Pilgrim

POÈMES
I. se toucher
II. dans la fièvre…
III. L’amour est patient
IV. A Thérèse pour son amour des mots…
V. Après l’enterrement d’un Ami
VI. Vierge des vierges
VII. Mère intacte
VIII. Mère du bel amour
IX. Une vierge fidèle
X. Crucifiement de Żory
XI. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes
XII. On dira ta puissance de terreurs, et moi…
XIII. 20 versets pour Maman
XIV. piano de Ratzinger
XV. la plainte d’un pèlerin

POEMAS
I. vivirse
II. fiebre…
III. El amor es paciente
IV. A Teresa por el amor al verbo…
V. Tras el funeral de un Amigo…
VI. Virgen de las vírgenes
VII. Madre Inmaculada
VIII. Madre del amor hermoso
IX. Señora fiel
X. Crucificado en Zory
XI. Tú eres el más bello entre los hijos del hombre
XII. Hablaré de tus magnas obras…
XIII. 20 versos para Mamá
XIV. El piano de Ratzinger
XV. Lamento del peregrino

GEDICHTE
I. sich spüren
II. im Fieber…
III. Die Liebe ist geduldig
IV. Für Teresa und ihre Liebe zum Wort…
V. Nach der Beerdigung meines Freundes…
VI. Jungfrau der Jungfrauen
VII. Unberührte Mutter
VIII. Mutter der schönen Liebe
IX. Treues Fräulein
X. Kreuzigung in Żory
XI. Du bist der schönste unter den Menschenkindern
XII. Dass man soll sagen von deinen herrlichen…
XIII. 20 Versen für Mama
XIV. Ratzingers Fortepiano
XV. Die Klage des Pilgers

POESIE
I. toccare se stesso
II. Nella condizione febbrile…
III. La carità è paziente
IV. A Teresa per l’amore verso la parola…
V. Dopo il funerale di un Amico…
VI. Vergine delle Verginii
VII. Madre inviolata
VIII. Madre dell’amore bellissimo
IX. Vergine fedele
X. Crocifissione a Żory
XI. Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
XII. Dirò la stupenda tua potenza e parlerò…
XIII. 20 righe per la Mamma
XIV. Il pianoforte di Ratzinger
XV. lamento di un pellegrino

dotykać siebie

dotykać siebie
nie myśląc o sobie
posłuchać ptaka
bez pytania o jego imię
uśmiechnąć się
dla piękna samego uśmiechu
czekać czekaniem prostym
zobaczyć kolory własnymi kolorami
…chciałbym
oczami dziecka
wrócić do spojrzeń
zapachów i kształtowań
by otworzyć drzwi
o których myślałem, że stracone
i jeszcze
chwilę podarować

Informacje dodatkowe

Wymiary 165 × 235 mm
Kategorie
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
f
(212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Get on the list


  Free shipping
  for orders over 50%
  Instagram
  Social
  Newsletter

  Otrzymuj aktualne informacje o nowych publikacjach Astraia